Om UPS - avbrottsfri kraft

Dagens avancerade datasystem och annan elektronisk utrustning är känslig för störningar. Utrustning kan lätt bli skadad eller förstörd av spänningsbortfall eller överspänning och företaget som drabbas kan få enorma förluster av ett haveri.


Vill du undvika "brus i rutan"?

Det absolut bästa skyddet mot strömavbrott är UPS (Uninterruptible Power Supply) - avbrottsfri kraft -
som ger en konstant stabil sinusspänning via en lik/växelriktare.  

UPS skyddar mot:UPS-avbrottsfri-kraft

  • Elavbrott
  • Underspänning
  • Överspänning
  • Frekvensförändringar
  • ÖvertonerBehöver du konstant strömtillförsel till din utrustning?
 
Kontakta oss så hjälper vi dig!